שמע ישראלישראל בן יקוב X ישראל בן מאיר הלוי

Keeping the traditions alive with my grandfather. Always facing Jerusalem.

Source: Rudy Rochman רודי רושמן

#TELFIE HUMANS of JUDAISM