???????? העומדים על משמר ארצנו

♥️ Our guardians, thanks for keeping us safe!

Source: Bentzi Sasson

HUMANS of JUDAISM
Tagged with: , , , , , ,