🇮🇱 ירושלים של זהב

💛 City of Gold

Source: Sharon Gabay – Art Photographer

HUMANS of JUDAISM
Tagged with: , , , , , ,